Proponujemy nowoczesne usługi teleinformatyczne usprawniające funkcjonowanie Państwa przedsiębiorstwa. Dzięki nim komunikacja zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz będzie szybsza, efektywniejsza i co najważniejsze pozwoli na obniżenie kosztów funkcjonowania firmy.

Cennik biura technicznego

Strona Główna Cennik biura technicznego

Cennik biura technicznego

Rodzaj usługi
Kwota brutto
Nieuzasadnione wezwanie (w przypadku awarii po stronie klienta) 50,00 zł
Konfiguracja i zabezpieczenie routera 90,00 zł
Instalacja i konfiguracja dekodera DVB-T lub telewizora60,00 zł
Instalacja systemu operacyjnego w dziale technicznym firmy (komputery wyłącznie z potwierdzeniem legalności systemu)100,00 zł
Instalacja dodatkowego oprogramowania lub innych urządzeń niesieciowcych (nie obejmuje systemu operacyjnego)60,00 zł
Usługa doprowadzenia dodatkowego okablowania do lokalu klienta (dodatkowa odpłatność za kabel)90,00 zł
Instalacja/naprawa przyłącza w lokalu abonenta* (zakończenie sieci, gniazdko, kabel do 1,5 m) 70,00 zł
Zmiana stałego publicznego IP na inny 50,00 zł
Korzystanie z publicznego stałego adresu IP** 10,00 zł / msc
Kabel sieciowy UTP (1 mb) 2,5 zł
* cenę pozostałych usług nieujętych w cenniku technik będzie ustalał przed rozpoczęciem wizyty
** klient automatycznie otrzymuje publiczny adres IP (zmienny). Operator zastrzega sobie prawo do zmiany stałego publicznego adresu IP na inny. Uwarunkowane jest to możliwościami technicznymi Operatora. Uruchomienie publicznego adresu IP nastąpi w ciągu 24 godzin od podpisania podania.